כותרת המבצעים

תוכן קצר אודות המבצעים בחברה

גדלים נכונים לתמונה לפי חלוקת העמודות:

עמודה. 380X1140

2 עמודות. 380X555

3 עמודות. 360X360

4 עמודות. 263X263

6 עמודות. 165X165

 

מבצע

מבצע

כאן ניתן לכתוב אודות מספר מוצרים או שירותים מעניינים אותם החברה מציעה ללקוחותיה באופן שמשתנה מדי כמה זמן. ניתן להעניק עדיפות למוצרים שנמכרים במחיר מיוחד או שירות שמשווק בהנחה. כמו כן, ניתן להוסיף תמונה או גלריה של תמונות הקשורות לשירות והמוצרים של החברה, כאשר לחיצה על התמונה תקנה לגולש אפשרות לקרוא עוד אודות המבצע המיוחד.

כמות ההנחה
מבצע

מבצע

כאן ניתן לכתוב אודות מספר מוצרים או שירותים מעניינים אותם החברה מציעה ללקוחותיה באופן שמשתנה מדי כמה זמן. ניתן להעניק עדיפות למוצרים שנמכרים במחיר מיוחד או שירות שמשווק בהנחה. כמו כן, ניתן להוסיף תמונה או גלריה של תמונות הקשורות לשירות והמוצרים של החברה, כאשר לחיצה על התמונה תקנה לגולש אפשרות לקרוא עוד אודות המבצע המיוחד.

כמות ההנחה
מבצע

מבצע

כאן ניתן לכתוב אודות מספר מוצרים או שירותים מעניינים אותם החברה מציעה ללקוחותיה באופן שמשתנה מדי כמה זמן. ניתן להעניק עדיפות למוצרים שנמכרים במחיר מיוחד או שירות שמשווק בהנחה. כמו כן, ניתן להוסיף תמונה או גלריה של תמונות הקשורות לשירות והמוצרים של החברה, כאשר לחיצה על התמונה תקנה לגולש אפשרות לקרוא עוד אודות המבצע המיוחד.

כמות ההנחה